AUTOMARG motokola-kontakt AUTOMARG-reklamní-banner
Úvodem Links News O nás

Online translation:

MENU

Správná montáž brzdových kotoučů


Správná montáž brzdových kotoučů

Problém drnčení brzd - komfort a jistota brzdových destiček může být trvale zajištěna jen v případě, že budou dodrženy všechny montážní podmínky.

montáž brzdových kotoučů

Nepřípustné obvodové vlivy vedou k nerovnoměrnému „běhu kotoučů“, které způsobují vymletí brzdového kotouče a následného drnčení brzd při brzdění. Firma APM Automotive pro Vás zpracovala 8 rad, aby Vaše brzdové destičky vždy bezchybně fungovaly a nedocházelo k jejich nerovnoměrnému opotřebení a následného drnčení při brzdění.

Typ 1: Kolo/Pneumatika
- Bezchybné vyvážení.
- Žádné házení nahoru nebo do stran.
- Ráfky musejí být v pořádku a vystředěný běh.
- Utahovat jen předepsaným utahovacím momentem.


Typ 2: Brzdový třmen
- Dobrý technický stav.
- Prachovky nesmějí byt poškozeny.
- Bezchybný chod pístku.
- Bezchybná funkčnost vodících elementů - vodící pouzdro, vodicí čepy, vodící dráha.
- Nové brzdové destičky musejí být ve třmenu dobře pohyblivé.


Typ 3: Brzdové destičky
- Zvolte příslušné obložení podle typu vozu a roku výroby.
- U nového obložení se vyvarujte násilnému brždění během prvních 200 km.


Typ 4: Brzdové kotouče
- Měnit jen osově, vždy ze stejného balení.
- Protikorozní ochranu odstraňovat vhodným čističem.
- Plocha příruby musí být vždy perfektně čistá a bez poškození.
- U vnitřně chlazených kotoučů sledovat směr otáčení, neodstraňovat svěrky.
- Přesně vycentrovat a utáhnout předepsaným utahovacím momentem ve správném pořadí.
- Dbát na předpis výrobců vozidel - většinou přes kříž, zkušenosti z praxe - často ve dvou stupních ve směru otáčení hodinových ručiček. Při výměně kotoučů namontovat také nové brzdové destičky.
- Při problémech s vozem proměřit pomocí měřících hodinek rzivost kotouče.
- Měřit vždy cca 1cm od vnějšího okraje kotouče na třecí ploše.
- Při zvýšené házivosti kotouče do stran - je-li brzdový kotouč stupňovitě přemístit a znovu proměřit do strany.


Typ 5: Náboj kola
- Dosedací plochu náboje kola, vždy očistit sadou pro čištění nábojů kol.
- Na dosedací plochu nenanášet nevhodné mazací pasty (např. měděnou pastu).
- Na dosedací ploše nesmí být před montáží kotouče, rez nebo jiné nečistoty.
- Přírubová plocha nesmí být zkřivená nebo poškozená.
- Přírubovou plochu proměřit na rovnost a vystředěný běh. UPOZORNĚNÍ! Nepřípustná házivost náboje kola přenáší tuto rzivost až dvojnásobně na kotouč! Vždy dodržet utahovací moment a utahovat ve správném pořadí (stejnosměrně přes kříž).


Typ 6: Zavěšení kol
- Silentbloky nesmějí být měkké - vytlučené, event. nahradit tvrdším provedením.
- Stabilizátor - pryžové pouzdro nesmí být měkké - vytlučené. Bezchybná funkce tlumiče.
- Nastavení přední osy musí splňovat hodnoty předepsané výrobcem vozidla


Typ 7: Ložisko
- Prověřte opotřebení nebo poškození ložiska.
- Nastavte ložisko dle předpisu výrobce a zajistěte jej.


Typ 8: Přenos řízení
- Prověřit opotřebení řízení.
- Spojovací hlavice tyče nesmí být vytlučená.
- Tlumič řízení musí vždy bezchybně fungovat.

Zdroj: MotoFocus.cz

Zpět na novinky

Copyright © 2012-2024 AUTOMARG.CZ

Created by AUTOMARG.CZ | SEO webu sledujíSEO nástroje.cz